:: دوره 8، شماره 30 - ( فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی 1399 ) ::
جلد 8 شماره 30 صفحات 7-26 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانکی
نادر رضائی، علیرضا قراباغلو شهابی
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
چکیده:   (2014 مشاهده)
بانکها و حجم معاملات مالی آنها تاثیر مثبتی بر درآمد شرکت ها و اقتصاد کشور دارند و توجه نمودن بر شرایط ثبات آنها می تواند اقتصاد با ثباتی در پی داشته باشد. این پژوهش، با هدف شناسایی رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری و تاثیر این دو ریسک بر ثبات بانکی انجام شده است. این پژوهش، از نظر رابطه بین متغیرها همبستگی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی و از نظر نوع داده ها کمی و گذشته نگر است و در آن برای تأیید یا رد فرضیهها از اطلاعات تاریخی و روشهای آماری استفاده شده است. در این پژوهش، از روش دادههای تابلویی برای تخمین مدل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، 11  بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1390-1394 می باشد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری، رابطه معناداری وجود دارد همچنین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر بی ثباتی بانک تاثیر دارد.
واژه‌های کلیدی: ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، ثبات بانکی
متن کامل [PDF 1080 kb]   (262 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/11/26 | پذیرش: 1399/6/31 | انتشار: 1399/6/31


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 30 - ( فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها