فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی- مقالات پذیرفته شده و آماده انتشار
مقالات پذیرفته شده و آماده انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/10 | 
مقالات پذیرفته شده و آماده انتشار
بررسی تأثیر خروج یک جانبه آمریکا از برجام بر بازدهی بازار شرکت‌های صادارت محور بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر رفتار توده وار (رهیافت نیمه‌پارامتری)
احمدرضا شیرزادی، اشکان رحیم زاده، احمد نقیلو، زهرا زمانی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی:
http://qjfep.ir/find.php?item=1.119.27.fa
برگشت به اصل مطلب