فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی- میانگین بازه زمانی فرایند داوری و نرخ پذیرش مقالات
میانگین بازه زمانی فرایند داوری و نرخ پذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/8 | 
نام مرحله زمان
بررسی اولیه از نظر محتوایی و شکلی حداکثر ۳ روز کاری
ارسال به داوری حداکثر یک ماه تا تکمیل جواب داوری
ارسال به نویسندگان جهت اصلاح در هر مرحله از اصلاح نویسندگان حداکثر یکماه زمان جهت اصلاح و ارسال مجدد فایل ها خواهند داشت.
ارسال برای داور نهایی حداکثر یکماه
طرح در هیات تحریریه بعد از دریافت نظر داور نهایی طرح در اولین جلسه هیات تحریریه
در یافت نامه پذیرش بعد از تایید هیات تحریریه
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی:
http://qjfep.ir/find.php?item=1.118.26.fa
برگشت به اصل مطلب