فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی- اطلاعات تماس
تماس با ما

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

تهران-میدان امام خمینی خیابان داور وزارت امور اقتصادی ودارایی ساختمان معاونت امور اقتصادی
برای تماس با مدیرداخلی فصلنامه با ادرس ایمیل qjerp.mefagmail.com مکاتبه نمایید. 
شماره تماس :۳۹۹۰۴۱۸۷
 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی:
http://qjfep.ir/find.php?item=1.57.18.fa
برگشت به اصل مطلب