فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تهران-میدان امام خمینی خیابان داور وزارت امور اقتصادی ودارایی ساختمان معاونت امور اقتصادی
برای تماس با مدیرداخلی فصلنامه با ادرس ایمیل hanifi.a@mefa.gov.ir  مکاتبه نمایید. 
شماره تماس :39903252-39903369
 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی:
http://qjfep.ir/find.php?item=1.57.18.fa
برگشت به اصل مطلب