فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف وچشم انداز نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این فصلنامه با هدف تعمیق و توسعه همکاری دانشگاه ها,موسسات آموزش عالی و نهادهای پژوهشی با وزارت امور اقتصادی ودارایی و کاربردی شدن تحقیقات اقتصادی کشور از سال 1392 منتشر میشود مطابق با مجوز شماره 3/18/30922/ مورخ 1392/2/27 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم تحقیقات وفناوری) از شماره 4 زمستان 1392 با رتبه علمی- ترویجی منشر میشود.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی:
http://qjfep.ir/find.php?item=1.42.17.fa
برگشت به اصل مطلب